PORTOFINO

שמלת קרלי | לילךשמלת קרלי | לילך
במבצע

BRENDA

שמלת קרלי | לילך

₪720 ₪200
שמלת קנדיס | לילךשמלת קנדיס | לילך
במבצע

BRENDA

שמלת קנדיס | לילך

₪590 ₪200
חולצת קריסטן | ורודחולצת קריסטן | ורוד
במבצע
חצאית טיילור | ורודחצאית טיילור | ורוד
במבצע
חצאית טיילור | לילךחצאית טיילור | לילך
במבצע
חולצת קריסטן | לילךחולצת קריסטן | לילך
במבצע
שמלת קרלי | לבןשמלת קרלי | לבן
במבצע

BRENDA

שמלת קרלי | לבן

₪720 ₪200
שמלת קרלי | ורודשמלת קרלי | ורוד
במבצע

BRENDA

שמלת קרלי | ורוד

₪720 ₪200
שמלת קנדיס | ורודשמלת קנדיס | ורוד
במבצע

BRENDA

שמלת קנדיס | ורוד

₪590 ₪200
חצאית טיילור | לבןחצאית טיילור | לבן
במבצע
חצאית קרי | לבןחצאית קרי | לבן
במבצע

BRENDA

חצאית קרי | לבן

₪320 ₪100
חצאית קרי | לילךחצאית קרי | לילך
במבצע

BRENDA

חצאית קרי | לילך

₪320 ₪100

?REMEMBER THESE