דגמ״ח קליפורניה | צבאידגמ״ח קליפורניה | צבאי
במבצע

?REMEMBER THESE