ג׳ינס רפאל | כחולג׳ינס רפאל | כחול
במבצע

BRENDA

ג׳ינס רפאל | כחול

₪419 ₪357
ג׳ינס לנון | לבןג׳ינס לנון | לבן
במבצע

BRENDA

ג׳ינס לנון | לבן

₪490 ₪417
ג'ינס אגוסטינה | כחולג'ינס אגוסטינה | כחול
במבצע
ג׳ינס ליאו | לבןג׳ינס ליאו | לבן
במבצע

BRENDA

ג׳ינס ליאו | לבן

₪320 ₪272
ג׳ינס פליקס | שחורג׳ינס פליקס | שחור
במבצע
ג׳ינס מרקו | לבןג׳ינס מרקו | לבן
במבצע

BRENDA

ג׳ינס מרקו | לבן

₪480 ₪408
ג׳ינס ליאו | כחולג׳ינס ליאו | כחול
במבצע

BRENDA

ג׳ינס ליאו | כחול

₪320 ₪272
דגמ״ח ויקטוריה | ג׳ינסדגמ״ח ויקטוריה | ג׳ינס
במבצע
ג׳ינס גסטון | כחול כההג׳ינס גסטון | כחול כהה
במבצע
דגמ״ח ויקטוריה | לבןדגמ״ח ויקטוריה | לבן
במבצע
ג׳ינס לונדוןג׳ינס לונדון
במבצע

BRENDA

ג׳ינס לונדון

₪390 ₪332
ג׳ינס ג'יזלג׳ינס ג'יזל
במבצע

BRENDA

ג׳ינס ג'יזל

₪419 ₪357
ג׳ינס בל איירג׳ינס בל אייר
במבצע

LIONESS

ג׳ינס בל אייר

₪370 ₪315
ג׳ינס פלרמו | כחולג׳ינס פלרמו | כחול
במבצע
ג׳ינס בראון | כחולג׳ינס בראון | כחול
במבצע

?REMEMBER THESE