ג'ינס קופרג'ינס קופר
במבצע

LIONESS

ג'ינס קופר

₪419 ₪399
ג'ינס לוקה | כחולג'ינס לוקה | כחול
במבצע

LIONESS

ג'ינס לוקה | כחול

₪419 ₪399
ג'ינס פארקרג'ינס פארקר
במבצע

LIONESS

ג'ינס פארקר

₪419 ₪399
ג'ינס רובי | כחולג'ינס רובי | כחול
במבצע

LIONESS

ג'ינס רובי | כחול

₪419 ₪399
ג'ינס רובי | כחול כההג'ינס רובי | כחול כהה
במבצע
ג'ינס לוקה | שחורג'ינס לוקה | שחור
במבצע

LIONESS

ג'ינס לוקה | שחור

₪419 ₪399
דגמ״ח רייןדגמ״ח ריין
במבצע

LIONESS

דגמ״ח ריין

₪419 ₪399
ג'ינס נובה | לבןג'ינס נובה | לבן
במבצע

LIONESS

ג'ינס נובה | לבן

₪340 ₪299
דגמ"ח מילר | ג'ינס כחולדגמ"ח מילר | ג'ינס כחול
במבצע
דגמ"ח מילר | ג'ינס כההדגמ"ח מילר | ג'ינס כהה
במבצע
ג'ינס הארלי | ורודג'ינס הארלי | ורוד
במבצע

LIONESS

ג'ינס הארלי | ורוד

₪350 ₪149
ג'ינס הארלי | ג'ינס כההג'ינס הארלי | ג'ינס כהה
במבצע
ג'ינס נובה | כחולג'ינס נובה | כחול
במבצע

LIONESS

ג'ינס נובה | כחול

₪340 ₪299
ג'ינס סטוןג'ינס סטון
במבצע

LIONESS

ג'ינס סטון

₪419 ₪149
ג'ינס הארלי | כחולג'ינס הארלי | כחול
במבצע

LIONESS

ג'ינס הארלי | כחול

₪350 ₪299
ג'ינס אלכסיס | בז'ג'ינס אלכסיס | בז'
במבצע

BRENDA

ג'ינס אלכסיס | בז'

₪450 ₪149
ג'ינס אלכסיס | שחורג'ינס אלכסיס | שחור
במבצע

?REMEMBER THESE