ג'ינסים

ג'ינס טיילרג'ינס טיילר

LIONESS

ג'ינס טיילר

₪419
ג'ינס ברטוןג'ינס ברטון

LIONESS

ג'ינס ברטון

₪419
ג'ינס דניסג'ינס דניס

LIONESS

ג'ינס דניס

₪419
ג'ינס קופרג'ינס קופר
במבצע

LIONESS

ג'ינס קופר

₪419 ₪200
ג'ינס לוקה | כחולג'ינס לוקה | כחול
במבצע

LIONESS

ג'ינס לוקה | כחול

₪419 ₪200
ג'ינס פארקרג'ינס פארקר
אזל מהמלאי

LIONESS

ג'ינס פארקר

₪419 ₪200
ג'ינס רובי | כחול כההג'ינס רובי | כחול כהה
במבצע
ג'ינס לוקה | שחורג'ינס לוקה | שחור
במבצע

LIONESS

ג'ינס לוקה | שחור

₪419 ₪200
דגמ״ח רייןדגמ״ח ריין
במבצע

LIONESS

דגמ״ח ריין

₪419 ₪200
דגמ"ח מילר | ג'ינס כחולדגמ"ח מילר | ג'ינס כחול
במבצע
ג'ינס הארלי | ורודג'ינס הארלי | ורוד
במבצע

LIONESS

ג'ינס הארלי | ורוד

₪350 ₪100
ג'ינס הארלי | ג'ינס כההג'ינס הארלי | ג'ינס כהה
במבצע
ג'ינס נובה | כחולג'ינס נובה | כחול
במבצע

LIONESS

ג'ינס נובה | כחול

₪419 ₪200
ג'ינס הארלי | כחולג'ינס הארלי | כחול
במבצע

LIONESS

ג'ינס הארלי | כחול

₪350 ₪200
ג'ינס אלכסיס | בז'ג'ינס אלכסיס | בז'
במבצע

BRENDA

ג'ינס אלכסיס | בז'

₪450 ₪100
ג'ינס אלכסיס | שחורג'ינס אלכסיס | שחור
במבצע

?REMEMBER THESE