ג'ינס פבלו | לבןג'ינס פבלו | לבן
SALE
ג'ינס קידמןג'ינס קידמן
SALE

ג'ינס קידמן

₪419 ₪378
ג'ינס באליג'ינס באלי
SALE

ג'ינס באלי

₪319 ₪288
ג'ינס קלודג'ינס קלוד
SALE

ג'ינס קלוד

₪350 ₪315
ג'ינס נורהג'ינס נורה
SALE

ג'ינס נורה

₪390 ₪273
ג'ינס שיידג'ינס שייד
SALE

ג'ינס שייד

₪350 ₪280
ג'ינס סול | כחולג'ינס סול | כחול
SALE

?REMEMBER THESE