ג'ינס נורהג'ינס נורה
SALE

BRENDA

ג'ינס נורה

₪390 ₪273
ג'ינס בארקרג'ינס בארקר
SALE

BRENDA

ג'ינס בארקר

₪350 ₪332
ג'ינס שיידג'ינס שייד
SALE

BRENDA

ג'ינס שייד

₪350 ₪245
ג'ינס דרייק | שמנתג'ינס דרייק | שמנת
SALE

BRENDA

ג'ינס דרייק | שמנת

₪419 ₪349
ג׳ינס סוקרהג׳ינס סוקרה
SALE

BRENDA

ג׳ינס סוקרה

₪380 ₪199
אוברול ג׳ינס וינאואוברול ג׳ינס וינאו
SALE

?REMEMBER THESE